Avís Legal

 

1. Identificació del titular del domini

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es publiquen les següents dades:

L’Associació Grup d’Esplai Apassomi, en endavant Esplai Apassomi, compleix amb els requisits establerts a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, així com a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb aquest fi ha creat l’avís legal següent.

Associació Grup d’Esplai Apassomi
C/Ave Maria, 14 25400, Les Borges Blanques
e-mail: info@apassomi.org

 

2. Condicions d’ús de la web

S’entendrà com a usuari a la persona que accedeix i faci servir aquest website.
L’usuari pel sol fet de ser-ho accepta aquestes condicions d’ús.
L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús que pugui fer d’aquesta web.

Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’Esplai Apassomi ofereix a través d’aquesta web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per a:

Provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’Esplai Apassomi, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
Intentar accedir i, si escau, fer servir els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
Queda prohibida la publicació en els nostres espais web de continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant-se el titular del domini l’exercici de quantes accions siguin procedents en dret contra els responsables de la seva publicació:

  • La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional,
  • La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris,
  • El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat,discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social,
  • La protecció de la joventut i de la infància.
  • El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat
  • El respecte a la propietat intel·lectual del publicat
  • En general, el respecte a la legalitat vigent

L’Esplai Apassomi es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no fossin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, el titular del domini no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació que es puguin incorporar a aquesta web.

 

3. Propietat intel·lectual i industrial

l’Esplai Apassomi és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa del titular.

Per a l’edició de materials en espais de difusió de l’Esplai Apassomi (webs, e-mails, catàlegs…), s’utilitzen imatges i icones propietat de Google, Font Awesome, Flickr, Facebook, Instagram i Twitter.

 

4. Responsabilitat

El titular del domini no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el seu domini.

 

5. Privacitat

5.1. Dret d’informació

Segons el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) l’informem que les dades que vostè ens faciliti en els formularis que trobarà a la web i els que ens enviï a la nostra adreça de correu electrònic, seran incorporades, tal com vostè ens les cedeixi, a una base de dades de la nostra propietat per tal d’atendre la seva sol·licitud, donar compliment a les obligacions legals derivades d’aquesta relació, i per mantenir-lo informat de les nostres activitats per correu postal o electrònic.

Els destinataris de la informació són els departaments en què s’organitza l’Esplai Apassomi, algunes empreses col·laboradores que presten els seus serveis en ella i els organismes oficials competents en la matèria. Només cedirem seves dades quan ho mani una llei, o es faci complint contractes en vigor.

Als formularis de recollida de dades estaran marcades les dades que obligatòriament ens ha d’aportar perquè puguem tramitar la seva petició. El fet que no les aporti, pot impedir que gestionem correctament la seva petició. En tot cas, té dret a exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, per la via del procediment regulat en el RD 1720/2007 de 21 de desembre .

El responsable de la Base de Dades és l’Esplai Apassomi. Per exercir els drets esmentats i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se a l’adreça postal de Les Borges Blanques, C/Ave Maria, 14 25400 o mitjançant l’adreça de correu electrònic info@apassomi.org.

 

5.2. Consentiment de l’usuari

S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba a tots els formularis de recollida de dades, o envia un correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.

5.3. Seguretat

Les dades personals recollides dels nostres usuaris són emmagatzemades a la base de dades abans descrita, que garanteix les mesures oportunes d’índole tècnica i estructural per a prevenir la integritat i seguretat de la informació personal aportada i disposa d’un document de seguretat que compleix amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. (BOE núm. 17 de 19/1/2008) i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús,alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè ens faciliti, sense perjudici d’informar-li que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en 4 la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 14/12/1999).

 

5.4. Us d’adreçes IP, cookies i recollida de dades estadístiques

L’Esplai Apassomi l’informa que la navegació d’un usuari per aquesta web deixa com a rastre l’adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet. Només es fa servir aquesta adreça per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d’accés al Portal.

Per a la utilització d’aquesta web, és possible que s’utilitzin cookies. Les cookies que es puguin utilitzar s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari. Aquesta web pot utilitzar els següents tipus de galetes:

Cookies d’anàlisi: permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització i activitat que fan els usuaris de la nostra pàgina web, així com elaborar de perfils de navegació dels usuaris en aquestes pàgines i en les nostres aplicacions, tot això amb la finalitat d’introduir millores. Concretament es fan servir:

 

Nom de la cookie Hora de caducitat per defecte Descripció
__utma 2 anys a partir del sistema / de actualització S’utilitza per distingir als usuaris i sessions. La galeta es crea quan s’executa la biblioteca de JavaScript i les galetes no UTMA __ existents existeix. La galeta s’actualitza cada vegada que les dades s’envien a Google Analytics.
__utmb 30 minuts de joc / actualització Es fa servir per determinar noves sessions / visites. La galeta es crea quan s’executa la biblioteca de JavaScript i les galetes no UTMB __ existents existeix. La galeta s’actualitza cada vegada que les dades s’envien a Google Analytics.
__utmc Fi de la sessió del navegador No s’utilitza en ga.js. Ajust per a la interoperabilitat amb urchin.js. Històricament, aquesta galeta opera en conjunt amb el __ UTMB galeta per determinar si l’usuari estava en una nova sessió / visita.
__utmz 6 mesos a partir del sistema / de actualització Emmagatzema la font de trànsit o una campanya que explica com l’usuari va arribar al seu lloc. Es crea la galeta quan s’executa la biblioteca de JavaScript i s’actualitza cada vegada que les dades s’envien a Google Analytics.
__utmv 2 anys a partir del sistema / de actualització S’utilitza per emmagatzemar les dades a nivell de visitant variable personalitzats. Aquesta galeta es crea quan un desenvolupador utilitza el _setCustomVar mètode amb un nivell variable personalitzat visitant. Aquesta galeta també es va utilitzar per l’obsoleta _setVar mètode. La galeta s’actualitza cada vegada que les dades s’envien a Google Analytics.

 

Cookies tècniques: permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol · licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació o emmagatzemar, difondre i / o compartir continguts.

 

Cookie Finalitat de la cookie Durada
PHPSESSID Cookie estàndar de php per controlar el manteniment de la sessió i confirmar, en el cas de premsa, que l’usuari s’ha accedit correctament Expira: Fi de la sessió.

 

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per evitar la seva instal·lació en el seu disc dur. Tots els navegadors permeten fer canvis amb la finalitat de desactivar la configuració de les galetes. Aquests ajustaments es troben ubicats en les “opcions” o “preferències” del menú del seu navegador. A continuació podrà trobar els links de cada navegador per desactivar les cookies seguint les instruccions:

L’informem, però, que hi ha la possibilitat de que la desactivació d’alguna galeta impedeixi o dificulti la navegació o la prestació dels serveis oferts en aquesta web.

 

6. Enllaços

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines. Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. l’Esplai Apassomi no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

 

7. Modificacions de les presents condicions i vigència

L’Esplai Apassomi pot modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Un cop modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents i seran substituïdes per la seva modificació.

 

8. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre l’Esplai Apassomi i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida.