L'Entitat

L’Associació Grup d’Esplai Apassomi de les Borges Blanques és una entitat sense afany de lucre que es dedica a l’Educació en el Lleure des de fa més de 30 anys.

L’any 1986, al Col·legi Mare de Déu de Montserrat va néixer un petit Grup de Joves capitanejats pel Fra Daniel que van començar a organitzar sortides a la natura i sortides de cap de setmana. L’estiu del 1987 també van organitzar unes petites colònies que van comptar amb la participació de força joves.

D’aquest petit grup de joves en va sorgir la necessitat de compartir i organitzar activitats per als nens i nenes de l’escola. Activitats que havien de ser un complement de formació i un complement a la catequesi que durant la setmana rebien.

L’any 1989 es pot considerar la data d’inici del Grup d’Esplai Apassomi com a tal. És des d’aquell any que es van començar a muntar activitats i tardes d’esplai, obertes a tota la població de les Borges, i de manera regular.

Actualment el Grup d’Esplai Apassomi està constituït com una Associació, és a dir, és una entitat amb Personalitat Jurídica Pròpia. Està inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. A més, com a entitat Juvenil, també està registrada al Cens d’Entitats Juvenils i al Cens d’Entitats de Voluntariat de la Generalitat de Catalunya.

Per tal de poder ser reconeguda com a entitat jurídica amb personalitat pròpia, el Grup d’Esplai Apassomi compta amb uns Estatuts degudament redactats i diligenciats per la delegació Territorial de Lleida del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Com a entitat Cristiana, el Grup d’Esplai Apassomi està federat al Moviment de Centres d’Esplai Cristians (MCECC) de la Fundació Verge Blanca del Bisbat de Lleida i Fundació Pere Tarrés i al seu torn a Coordinació Catalana de Colònies Casals i Clubs d’Esplai.

Els estatus de l'entitat, que es poden llegir en aquesta pàgina, han estat diligenciats per la delegació territorial de Lleida i registrats degudament en el cens d'associacions de la Generalitat de Catalunya. Originalment, aquests estatuts havien estat redactats, aprovats i signats per l'assemblea de socis fundadors de l'Associació.
Annex: Estatus del Grup d'Esplai Apassomi

Què fem?

El Grup d’Esplai Apassomi és una entitat que es dedica a l’Educació en el Lleure… Però, que vol dir això? El fet que la nostra, sigui una entitat educativa, vol dir que la nostra finalitat és la de transmetre una sèrie de valors, actituds i normes de convivència als nostres infants i joves. Pensem que l’esplai és un lloc on tothom pot autorealitzar-se i créixer com a persona. Les nostres activitats no són mai una finalitat en elles mateixes, sempre tenen, al seu darrere, una sèrie de valors i actituds que pretenen educar. Així, amb els jocs, les manualitats, les excursions… intentem que els nens i nenes no només es diverteixin, sinó, sobre tot, que aprenguin i vagin omplint la seva motxilla personal d’experiències que els ajudin a caminar per la vida.


Equip

Un Centre d’Esplai és una comunitat viva formada per tres grans agents: d’una banda els infants i joves, que són els autèntics protagonistes de la nostra feina; d’altra banda les famílies, que a més a més de col·laborar amb l’esplai són els qui dipositen la confiança la nostra tasca… i finalment l’Equip de Monitors i Monitores, que és l’artífex de les activitats. L’Equip de Monitors del Grup d’Esplai Apassomi està format per un gran grup de joves voluntaris compromesos amb les activitats que es realitzen des de l’esplai. Responsabilitat, compromís, exemple, il·lusió,… són alguns dels trets que cal buscar en un equip de monitors/es. La formació també és un aspecte important d’un monitor/a. És per aquest motiu que al Grup d’Esplai Apassomi s’aposta de manera decidida perquè tots els monitors disposin del títol de “Monitor en el Temps de Lleure”. Cal dir que més del 50% de l’equip disposa d’aquest títol.

Què és un esplai?

L’Esplai, el temps lliure amb sentit
Moltes són les persones que en sentir per primera vegada la paraula esplai es pregunten pel seu significat.

El cert és que, tot i que cada cop més, la paraula “esplai” apareix més vegades en ofertes d’activitats per a infants i joves, que provenen d’una variada gamma d’entitats, empreses de serveis i col·lectius diversos, la gent que ens estimem el món de l’Esplai, sovint, ens qüestionem si tothom té clar que vol dir aquesta paraula.

El nostre país compta amb més de 100 anys de tradició en el món de les Colònies de Vacances, Casals i Centres d’Esplai: tota una vivència!

I justament, aquesta és la millor paraula que pot definir l’Esplai: vivència!

L’Esplai és la vivència del temps lliure! Però no un temps lliure qualsevol… un temps lliure educatiu, concebut com un temps privilegiat per a l’educació i el creixement personal de l’infant. Un temps lliure viscut amb sentit i de manera personalitzada, on tothom pugui mostrar-se lliurement, tal com és.

L’acció educativa de l’esplai és viscuda en un ambient lúdic, marcat per l’aventura, la creativitat, l’amistat, el contacte amb la gent i la natura, l’alegria i la festa. Amb el joc i les activitats a l’esplai eduquem comportaments, actituds i valors amb la intenció que transcendeixin a totes les altres situacions de la vida, transformant-la.

És per aquest motiu que els monitors i monitores defensem l’esplai… el defensem treballant des del voluntariat i acceptant un bon feix de responsabilitats, perquè pensem que ajudar a créixer un infant (despertar-li il·lusions, fer-li créixer la creativitat, crear espais d’aventura, compartir la fe…) és prou important com per donar el nostre temps, sumant esforços i apassionant-nos per una il·lusió col·lectiva: l’Esplai!

Els nostres símbols

El Logotip

Des de fa més de 20 anys l’Esplai Apassomi compta amb un símbol que la distingeix… Aquest símbol és el nostre logotip.

En una tarda d’esplai, en Fra Daniel (fundador de l’entitat) va fixar-se en un dibuix que havien fet dues nenes de les Borges (la Rosa Sans i la Núria Piñeiro). El dibuix era la cara d’un nen refetet, amb pigues a la cara i amb un somriure d’orella a orella que portava ben posat al coll el seu fulard.

Aquest dibuix va ser aprofitat pel Fra Daniel que, després d’encerclar-lo dins d’una estanya rodona i encapçalar-lo amb unes originals lletres, es va convertir amb la imatge de l’Esplai Apassomi.

El Fulard

El fulard és la única peça que ha viatjat, any rere any, en totes les edicions de les Activitats d’Estiu de l’Esplai Apassomi

El nostre fulard és de color verd, com les oliveres de les nostres terres, color de l’esperança… i blanc, com el color de la bandera de les Borges Blanques i el color de la Pau.

Dur-lo ben posat al coll, es a dir, cargolat i ben lligat, significa estar de colònies i/o campaments… significa que durant 10 dies el temps passa d’una manera diferent…

La Bandera

Una de les tradicions de l'Esplai Apassomi és la d'aixecar la bandera... Durant les colònies i els campaments, cada dia, al matí, un dels participants és l'encarregat d'alçar-la. Quan està aixecada, és símbol que la colònia o el campament funciona com és degut, està actiu i alegre!

A la nit, abans d'anar a dormir, és l'hora de baixar la bandera; símbol que el dia s'ha acabat!

On trobar-nos?

Grup d'Esplai Apassomi

 

Relacions Exteriors

A Catalunya, el món de l’Educació en el Lleure té una especial importància ja que compta amb molts anys de tradició i amb un important volum de persones i entitats que s’hi dediquen.

No és estrany, doncs, que moltes siguin les entitats i federacions que donin servei al Centres d’Esplai.

El món del Lleure educatiu a Catalunya està dividit en dos grans eixos: d’una banda, en relació a la confessionalitat de les entitats i de l’altra segons l’ideari al qual estan adscrites: podent ser Escoltes o Esplais.

El Grup d’Esplai Apassomi, com a Esplai Confessional que és, està federat al Moviment de Centres d’Esplai Crisitans Catalans de la Fundació Verge Blanca i Fundació Pere Tarrés. A més, en tant que centre federat en aquesta entitat, també forma part de la Coordinació Catalana de Colònies Casals i Clubs d’Esplai.

Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans

El Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) és una federació de centres d’educació en el lleure presents a les diferents diòcesis catalanes. Amb un bagatge de 50 anys d’experiència, agrupa més de 200 centres d’esplai, distribuïts en les províncies de Barcelona, Tarragona i Lleida, i també Andorra. Els centres del MCECC acullen uns 17.000 infants, adolescents i joves, gràcies a la tasca educativa i voluntària de més 3.500 monitors.

Els centres d’esplai del MCECC intervenen educativament per ajudar a viure una experiència de temps lliure amb sentit a través de:
 • La promoció de l’educació en el lleure des d’una visió integral de la persona.
 • La transformació en instruments d’acció pastoral, al servei de l’Església, per transmetre els valors de l’humanisme cristià.
 • La potenciació de l’associacionisme infantil, juvenil i del voluntariat.
 • La consciència de pertànyer a un Moviment català, arrelat en el nostre país, amb voluntat de creixement.
 • La transformació del nostre entorn des de la pròpia acció i a partir del compromís i la responsabilitat.
El MCECC treballa amb i per als centres d’esplai partint, sempre, d’una proposta educativa compartida. Els dóna suport, els assessora i els acompanya en el seu dia a dia en aspectes tècnics de gestió (tramitacions legals, recursos econòmics,..), en la seva acció educativa (formació, publicacions) i generant xarxa i capital social (proposant trobades i activitats o exercint un rol de representació i intermediació). En definitiva, la seva funció és servir en tot allò que millori la qualitat de les seves activitats i el seu funcionament com a entitats juvenils i voluntàries.

Fundació Verge Blanca

Què és la Fundació Verge Blanca?
La Fundació Verge Blanca és una institució de la Diòcesi de Lleida que té com a objectiu el servei a tota la societat en el camp concret de l’educació en l’esplai, d’infants, d’adolescents i joves, d’adults i de la tercera edat, tant des de les accions de voluntariat com des de l’àmbit professional.
Per a la realització de les seves activitats, la Fundació compta amb les tres seccions, que treballen en el camp del lleure:
 • Servei de Colònies de Vacances, entitat de servei per a centres d’esplai
 • Escola de l’Esplai de Lleida, formació d’educadors en el temps lliure i l’animació sòciocultural
 • MCECC-Lleida, agrupació de centres i grups d’educació en el lleure
La Fundació està oberta a totes aquelles persones que considerin la participació en el temps lliure com una eina d’integració social i educadora.

Grup d’Esplai Apassomi i FVB
El Grup d’Esplai Apassomi està federat al MCECC-Lleida de la Fundació Verge Blanca des de l’any 1993. El MCECC-Lleida agrupa un projecte educatiu comú, fonamentat en uns valors cristians i universals.

Els nostres monitors fan els crusos de formació a l’Escola de l’Esplai de Lleida. Cursos de monitors, de directors,… que ajuden a millorar la tasca educativa que es realitza a l’esplai!

Coordinació Catalana de Colònies Casals i Clubs d’Esplai

La Coordinació Catalana de Colònies Casals i Clubs d’Esplai és una confederació d’entitats que es dediquen a donar servei en el camp de l’Educació en el Lleure.

Agrupa les diferents entitats diocesanes dels Bisbats de Catalunya amb l’objectiu de procurar un treball comú, atenent a nivell català les necessitats i realitats dels moviments de lleure confessionals.

Així, agrupa:
 • Les federacions de centres d’esplai cristians
 • Les escoles de formació de monitors i monitores
 • Les entitats prestadores de Serveis

Les entitats que en formen part són les següents:
 • Fundació Verge Blanca (Bisbat de Lleida)
 • Fundació Pere Tarrés (Bisbats de Barcelona)
 • Fundació Esplais Santa Maria de Núria (Bisbat d’Urgell)
 • Fundació Mossén Víctor Sallen (Bisbat de Solsons)
 • Fundació Santa Maria de Siurana (Bisbat de Tarragona)
 • Fundació Esplais de Girona – Mare de Déu del Mont (Bisbat de Girona)
 • Fundació Croera (Bisbat de Tortosa)

El Grup d’Esplai Apassomi, en tant que centre federat a Centres d’Esplai Crisitans de la Fundació Verge Blanca de Lleida, forma par de CCCCCE.

La Coordinació Catalana organitza diverses activitats com ara: Trobades de Monitors i Monitores a nivell català, trobades de Professors i Responsables dels diferents centes d’esplai i seccions de formació, publica una agenda de curs,…