Inscripcions On-Line

Clicant al següent botó accedireu al formulari d’Inscripció que permet inscriure-us a les activitats extraordinàries o sortides que el Grup d’Esplai Apassomi realitza.

IMPORTANT Un cop tramitada la inscripció, caldrà:
  • Efectuar els pagaments corresponents si l’activitat ho requereix
  • Lliurar els impresos d’inscripció i/o autorització si són requerits. (En el cas de les activitats que formin part del Calendari de Dissabtes d’Esplai o Grup de Joves, haureu d’haver lliurat l’imprès d’inscripció corresponent a principi de curs).
Trobareu una guia sobre com utilitzar aquesta plataforma al següent enllaç: Guia software Inscripcions

Impresos i Circulars

Des d'aquest apartat podreu descarregar-vos els documents i impresos necessaris per a la vostra participació al Grup d'Esplai Apassomi del curs actual*.

*Per tal de formalitzar la inscripció s'ha d'omplir els formularis WEB que es troben en apassomi.org/nou-curs-2023-24 en cap cas s'acceptarà un document enviat a través del correu electrònic.

Dissabtes d'Esplai:


Grup de Joves: